Product Category

เครื่องปิดขอบ Olimpic k 560

เครื่องปิดขอบ Olimpic k 560
สนใจสินค้า กรุณาติดต่อ คุณพงษ์พันธ์ โทร. 082-782-4710 อีเมลล์ : pongpan.p@furniline.co.th, info.sirikrai@furniline.co.th
Description

รายละเอียดเครื่องจักร : Olimpic k 560 

ความหนาของวัสดุปิดขอบ มม. 0,4 - 6/8 (12 opt.)
ความหนาของชิ้นงาน มม. 8 - 60
ความเร็วในการป้อนชิ้นงาน ม/นาที 12 - 18
กำลังลมที่ใช้ บาร์ 6

  

 

รูปแบบเครื่องและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพงษ์พันธ์
Tel. 082-782-4710, Email: pongpan.p@furniline.co.th, admin.sirikrai@furniline.co.th

 

 

RELATED PRODUCTS

เครื่องปิดขอบตรงและขอบโค้ง รุ่น EB/M

เครื่องปิดขอบอัตโนมัติ รุ่น BC 5

เครื่องปิดขอบอัตโนมัติ รุ่น MFB 60 A

เครื่องปิดขอบแบบอัตโนมัติ รุ่น EB

SUBSCRIBE FOR SPECIAL OFFERS WITH ONE CLICK: