สินค้าเด่น

SERVICES

 

THING HAVE OUR AMAZING

 

EXPERIENCED SERVICE REPRESENTATIVES

ทีมช่างบริการสำหรับทุกปัญหาและคำถามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร ระบบควบคุมไฟฟ้า และกระบวนการผลิต

HOTLINE SERVICE

สะดวก รวดเร็ว ทุกความต้องการด้วยบริการสายด่วนทางโทรศัพท์

ใหม่! แจ้งซ่อมออนไลน์

บริการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ผลงานการบริการ

บริการอะไหล่คุณภาพสูงสำหรับเครื่องจักร

SPARE PARTS PACKAGE

แพ็คเกจอะไหล่สำรองสำหรับเครื่องจักรเพื่อลดเวลาที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงาน

We are Industry Leader in Popular Engineering
Consulting and Innovaive Techonologies

VIEW OUR PRODUCT

PARTNERS